Onze projecten

2017

In 2017 starten weer diverse groepen met de training Citysteward voor jongeren van Zuid; uit Feijenoord, IJsselmonde en Charlois. Gedurende 6 weken wordt de deelnemers het WerkSkillsTraject De Training Citysteward aangeboden. Aansluitend volgen zij een natraject i.s.m. jongerenwerkers van DOCK, PIT010 en STJ/JOZ (Op Weg naar Werk/Terug naar School). 

Op maandag 27 februari 2017 start de groep 18.0. Hiervoor kunnen nog deelnemers worden aangemeld (j.bourquin@citysteward.nl).

2016

In 2016 hebben 75 jongeren van Zuid, uit Feijenoord, IJsselmonde en Charlois, deelgenomen aan de Training Citysteward, verdeeld over 5 groepen. Gedurende 6 weken werd de deelnemers het WerkSkillsTraject De Training Citysteward aangeboden. Aansluitend volgden zij een natraject van Citysteward, met de werkgevers verbonden aan Citysteward, en werd de ondersteuning gezocht bij samenwerkingspartners, zoals Mentorproject Rotterdam. Ook werd weer de samenwerking gezocht met de jongerenwerkers van DOCK, PIT010 en STJ/JOZ.

2015

In 2015 hebben 74 jongeren van Zuid, uit Feijenoord, IJsselmonde en Charlois, deelgenomen aan de Training Citysteward, verdeeld over 5 groepen. Gedurende 6 weken werd de deelnemers het WerkSkillsTraject De Training Citysteward aangeboden. Aansluitend volgden zij een natraject i.s.m. jongerenwerkers van DOCK, PIT010 en STJ/JOZ (Op Weg naar Werk/Terug naar School) en de Werkcoach van DOCK. 

2014 en eerder

INZET IN FEIJENOORD EN IJSSELMONDE I.H.K.V. DDO

Eind 2014 en begin 2015 hebben we inzet in de gebieden Feijenoord en IJsselmonde, in het kader van het Donkere Dagen Offensief. Voor het inventariseren van de wijkveiligheid en buurtpreventie gaan enkele jongeren, die hebben deelgenomen aan de training Citysteward, de straat op om met buurtbewoners en passanten over voornoemde onderwerpen te praten. Vanuit de Stichting Citysteward en Security Management Group stadion Feijenoord gaan er begeleiders mee. Een dergelijke inzet is aanvullend op de acties van politie en overige diensten.    

INZET 7.0 IN FEIJENOORD DECEMBER 2014 MET VERVOLG TRAINING 2015

Oud en Nieuw
Een aantal jongeren uit het gebied Feijenoord (Proeftuin) gaat tijdens de decembermaand op pad in de wijk. Ze surveilleren, onder begeleiding van Citysteward-instructeurs, in Feijenoord en spreken leeftijdsgenoten aan die vuurwerkoverlast veroorzaken of te veel lawaai maken. De jongeren krijgen deze maand, naast de praktijkinzet, een aantal theoretische lessen over het Vuurwerkbesluit, signaleren, observeren en APV en dergelijke.

Maatwerk
Het programma Citysteward is met de specifieke vraag voor inzet richting Oud en Nieuw aangepast. Met de nadruk op verbetering van communicatieve vaardigheden, rechts- en wetskennis, omgang met diensten als politie/stadstoezicht/brandweer etc. en gedragsbeïnvloeding eigen doelgroepen. 
Tevens zijn extra gastlessen opgenomen zoals uitleg bestaand beleid politie en justitie, Vuurwerkbesluit, APV etc.

Vanwege de nadruk op de aanwezigheid in de wijk (Praktijk in de Wijk), zal de professionele begeleiding vanuit Stichting Citysteward worden uitgebreid i.s.m. de Security Management Group stadion Feijenoord.

De deelnemende jongeren zullen begin 2015 de training Citysteward gaan volgen incl. VCA.

FEIJENOORD 6.0 INCL. IJSSELMONDE

Op maandag 3 november 2014 is de training Citysteward gestart voor jongeren uit het gebied Feijenoord incl. IJsselmonde. De groep bestaat uit 12 deelnemers uit Feijenoord en 3 deelnemers uit IJsselmonde, met een leeftijd tussen de 18 en 27 jaar.  

Gedurende 6 weken wordt de deelnemers het WerkSkillsTraject ‘De Training Citysteward’ aangeboden; waarmee zij zich kunnen ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 

FEIJENOORD 5.0 INCL. IJSSELMONDE

Op maandag 8 september 2014 is de training Citysteward gestart voor jongeren uit het gebied Feijenoord incl. IJsselmonde. De groep bestaat uit 12 deelnemers uit Feijenoord en 3 deelnemers uit IJsselmonde, met een leeftijd tussen de 18 en 27 jaar.  

Gedurende 6 weken wordt de deelnemers het WerkSkillsTraject ‘De Training Citysteward’ aangeboden; waarmee zij zich kunnen ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

De groep wordt door begeleiders en docenten van Stichting Citysteward getraind op het gebied van o.a. hospitality & veiligheid. De jongeren hebben allen de mogelijkheid een aantal landelijk erkende certificaten te behalen, zoals bijvoorbeeld het VCA-diploma, het diploma voor BHV, EHBO/Levensreddend handelen en Steward Betaald Voetbal. Daarnaast krijgen zij communicatie-, sollicitatie- en diverse vaardigheidstrainingen (SoVa, TOPs). En er is aandacht voor budgetteren, omgaan met verleidingen, verkeerslessen en sport & weerbaarheid i.c.m. Aikido. Tijdens het modulaire trainingsprogramma vinden er ook een aantal praktijkmomenten plaats in de wijk; Praktijk in de Wijk. 

FEIJENOORD 4.0 INCL. IJSSELMONDE

Op maandag 23 juni 2014 zijn we gestart met een nieuwe groep uit gebied Feijenoord incl. IJsselmonde. De groep bestond bij de start uit 12 deelnemers uit Feijenoord en 3 deelnemers uit IJsselmonde, met een leeftijd tussen de 18 en 31 jaar.  

Gedurende 6 weken werd de deelnemers het WerkSkillsTraject ‘De Training Citysteward’ aangeboden; waarmee zij zich kunnen ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

De groep werd door begeleiders en docenten van Stichting Citysteward getraind op het gebied van o.a. hospitality & veiligheid. De jongeren hebben allen de mogelijkheid gekregen een aantal landelijk erkende certificaten te behalen, zoals bijvoorbeeld het VCA-diploma, het diploma voor BHV, EHBO/Levensreddend handelen en Steward Betaald Voetbal. Daarnaast kregen zij communicatie-, sollicitatie- en diverse vaardigheidstrainingen. En was er aandacht voor budgetteren, omgaan met verleidingen, verkeerslessen en sport & weerbaarheid i.c.m. Aikido. Tijdens het modulaire trainingsprogramma vonden er ook een aantal praktijkmomenten plaats in de wijk; Praktijk in de Wijk.

IJSSELMONDE 2.0

Op woensdag 30 april 2014 zijn we gestart in gebied IJsselmonde. De groep bestond bij de start uit 12 enthousiaste jongeren, met een leeftijd tussen de 18 en 25 jaar.  

Citysteward bood de jongeren de mogelijkheid een aantal landelijk erkende diploma’s te halen waarmee ze de kans op werk vergroten. Zoals bijvoorbeeld het VCA-diploma. Men kon ook het diploma voor BHV en EHBO/Levensreddend handelen behalen. En ze kregen communicatie-, sollicitatie- en diverse vaardigheidstrainingen, waaronder ook budgetteren en diverse coachgesprekken. Tevens werd de Basisinstructie Steward Betaald Voetbal gegeven. 

Er was veel aandacht voor praktijk; bijvoorbeeld in de wijk, de Keizerswaard, het Prinsenplein en rondom Pathé de Kuip. En uiteraard bij evenementen in de deelgemeente het gebied.

FEIJENOORD 3.0

De training Citysteward
Gedurende 6 weken werd de groep door begeleiders en docenten van Stichting Citysteward getraind op het gebied van o.a. hospitality & veiligheid. De jongeren hebben allen de mogelijkheid gekregen een aantal landelijk erkende certificaten te behalen waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Zoals bijvoorbeeld het VCA-diploma, maar de deelnemers konden bijvoorbeeld ook het diploma voor BHV, EHBO/Levensreddend handelen en Steward Betaald Voetbal behalen. Daarnaast kregen zij communicatie-, sollicitatie- en diverse vaardigheidstrainingen. En was er aandacht voor budgetteren, omgaan met verleidingen, verkeerslessen en sport & weerbaarheid i.c.m. Aikido.

Tijdens het modulaire trainingsprogramma vonden er ook een aantal praktijkmomenten plaats in de wijk; Praktijk in de Wijk. En zijn de deelnemers in het kader van praktijkstage een keer ingezet als leerling-steward bij een wedstrijd Feyenoord, i.s.m. samenwerkingspartner SMG. (Verder kunnen praktijkstages plaatsvinden bij voorkomende evenementen binnen de gemeente en in het openbaar domein.)

Samenwerking met DOCK
Bij aanvang, tijdens en na de training Citysteward was er een goede samenwerking en voortdurende afstemming tussen Stichting Citysteward Rotterdam en de jongerenwerkers van DOCK. Hierdoor werd de deelnemers, naast de training Citysteward, ook ondersteuning op de diverse leefgebieden geboden.

Werk/school
Na de nazorgperiode waren 8 jongens aan het werk en de 2 jongste deelnemers zijn onlangs terug naar school gegaan om een vervolgopleiding te volgen. Voor 1 deelnemer is een aanvullend begeleidingstraject bij Citysteward ingezet. Daarna is ook hij fulltime aan de slag gegaan!
De jongerenwerkers en -coaches van DOCK blijven ook de komende periode betrokken, samen met de medewerkers van Citysteward. En er is inmiddels een werkcoach aangesteld bij DOCK welke de jongeren op de werkplek verdere ondersteuning kan bieden. Zo worden de kansen op behoud van werk nog meer vergroot.  

EEN NIEUWE STADSBREDE GROEP

Op maandag 25 februari 2014 zijn we in opdracht van Directie Veiligheid gestart met een tweede stadsbrede groep, bestaande uit 10 ex-gedetineerde jongeren met een leeftijd tussen de 18 en 30 jaar. Deelnemers wordt o.a. de mogelijkheid geboden een aantal landelijk erkende certificaten halen, waaronder VCA en BHV. Voor jongeren die al VCA hebben wordt de cursus Vorkheftruck of Reachtruck geboden. Daarnaast diverse instructies gericht op persoonlijke ontwikkeling (soc. vaardigheden, communicatie, sollicitatie, budgetteren, hospitality etc.) en weerbaarheid.  

Er is een nauwe samenwerking met een aantal Rotterdamse partijen en na de 6-weekse training Citysteward wordt de deelnemers nog een vervolgtraject geboden op weg naar werk (en terug naar school).

INZET IN FEIJENOORD DECEMBER 2013 MET VERVOLG TRAINING 2014

Oud en Nieuw
Een aantal jongeren uit deelgemeente Feijenoord gaat tijdens de decembermaand op pad in de wijk. Ze surveilleren, onder begeleiding van Citysteward-instructeurs, in Feijenoord en spreken leeftijdsgenoten aan die vuurwerkoverlast veroorzaken of te veel lawaai maken. De jongeren krijgen deze maand, naast de praktijkinzet, een aantal theoretische lessen over het Vuurwerkbesluit, signaleren, observeren en APV en dergelijke.

Maatwerk
Het programma Citysteward is met de specifieke vraag voor inzet richting Oud en Nieuw aangepast. Met de nadruk op verbetering van communicatieve vaardigheden, rechts- en wetskennis, omgang met diensten als politie/stadstoezicht/brandweer etc. en gedragsbeïnvloeding eigen doelgroepen. 
Tevens zijn extra gastlessen opgenomen zoals uitleg bestaand beleid politie en justitie, Vuurwerkbesluit, APV etc.

Vanwege de nadruk op de aanwezigheid in de wijk (Praktijk in de Wijk), zal de professionele begeleiding vanuit Stichting Citysteward worden uitgebreid.

De deelnemende jongeren zullen begin 2014 de volledige training Citysteward gaan volgen. 

INZET IN IJSSELMONDE DDO

Eind 2013 en begin 2014 hebben we inzet in IJsselmonde van jongeren uit IJsselmonde, in het kader van het Donkere Dagen Offensief (politie en deelgemeente). Dit ter ondersteuning van gerichte publieksacties door middel van flyeren, bemensen van informatiestands en buurtacties. Een dergelijke inzet is aanvullend op de acties van politie en deelgemeente binnen de verschillende wijken. 

STADSBREDE GROEP

Op maandag 4 november 2013 zijn we in opdracht van Directie Veiligheid gestart met een stadsbrede groep, bestaande uit 10 ex-gedetineerde jongeren met een leeftijd tussen de 18 en 33 jaar. Deelnemers wordt o.a. de mogelijkheid geboden een aantal landelijk erkende certificaten halen, waaronder VCA en BHV. Voor jongeren die al VCA hebben wordt de cursus Vorkheftruck of Reachtruck geboden. Daarnaast diverse instructies gericht op persoonlijke ontwikkeling (soc. vaardigheden, communicatie, sollicitatie, budgetteren, hospitality etc.) en weerbaarheid.  

Er is een nauwe samenwerking met een aantal Rotterdamse partijen en na de 6-weekse training Citysteward wordt de deelnemers nog een vervolgtraject geboden op weg naar werk (en terug naar school).

VAN START IN IJSSELMONDE!

Op maandag 2 september 2013 zijn we gestart in deelgemeente IJsselmonde. De groep bestaat uit 12 enthousiaste jongeren, met een leeftijd tussen de 18 en 25 jaar.  

Citysteward biedt de jongeren de mogelijkheid een aantal landelijk erkende diploma’s te halen waarmee ze de kans op werk vergroten. Zoals bijvoorbeeld het VCA-diploma. Men kan ook het diploma voor BHV en EHBO/Levensreddend handelen behalen. En ze krijgen communicatie-, sollicitatie- en diverse vaardigheidstrainingen, waaronder ook budgetteren en coachgesprekken. Tevens wordt de Basisinstructie Steward Betaald Voetbal gegeven. 

Er is veel aandacht voor praktijk; bijvoorbeeld in de wijk, de Keizerswaard, het Prinsenplein en rondom Pathé de Kuip. En uiteraard bij evenementen in de deelgemeente.

TWEEDE GROEP VAN START IN BLOEMHOF!

Op maandag 18 februari 2013 zijn we gestart met de tweede groep in Bloemhof voor de Training Citysteward inclusief VCA Plus. De meeste jongeren die in de decembermaand hebben deelgenomen aan de speciale ‘decemberpraktijktraining’, nemen nu ook 6 weken deel aan de Training Citysteward. De totale groep telt twaalf deelnemers.

Een aantal jongeren kan bestempeld worden als ‘voortijdig schoolverlater’. In samenwerking met de diverse betrokken partijen, waaronder STJ/wijkagenten/deelgemeente, proberen we hen zoveel mogelijk te stimuleren hun opleiding weer op te pakken of voor een andere, passende, opleiding te kiezen.

Door de trainingen van Citysteward wordt het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de jongeren versterkt. Sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden worden aangeleerd. Daarnaast zijn de jongeren na hun training weerbaarder geworden. Niet alleen weerbaarder tegen groepsdruk, maar ook tegen spannende of bedreigende situaties.

Tijdens de Training Citysteward kunnen nuttige en zinvolle certificaten worden behaald, die niet alleen het ‘het-kan-wel’-gevoel versterken, maar die ook de drempel naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding verlagen. Zoals bijvoorbeeld het VCA-diploma. De waardering die de jongeren tijdens hun werkzaamheden ontvangen versterkt deze positieve ontwikkeltrend.

Men kan ook het diploma voor BHV en EHBO/Levensreddend handelen behalen. En de jongeren krijgen communicatie-, sollicitatie- en diverse vaardigheidstrainingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een cursus voor Verkeersregelaar of KNVB Steward Betaald Voetbal te volgen.

De training Citysteward in Bloemhof duurt 6 weken en bestaat uit lesdagen en praktijkstages. De training vindt grotendeels plaats in Het Ravennest/Kamelia in de deelgemeente en deels in de Kuip (gelet op de trainingsactiviteiten). De praktijkstages worden onder andere georganiseerd in de wijk en bij evenementen in de deelgemeente en omgeving, bij winkelcentra, horecapleinen, openbaar vervoer, de markt en bedrijventerreinen. Tevens kunnen inkijkstages worden gecreëerd bij ondernemers/bedrijven.

INZET DECEMBERMAAND 2012 EN OUD & NIEUW BLOEMHOF

Oud en Nieuw
Een aantal jongeren uit Bloemhof ging tijdens de decembermaand op pad in de wijk. Ze surveilleerden, onder begeleiding van Citysteward-instructeurs, in Bloemhof en spraken leeftijdsgenoten aan die vuurwerkoverlast veroorzaakten of te veel lawaai maakten. De jongeren kregen deze maand, naast de praktijkinzet, een aantal dagen per week theoretische lessen over het Vuurwerkbesluit en APV en dergelijke.

Maatwerk
Het programma Citysteward is met de specifieke vraag voor inzet richting Oud en Nieuw aangepast. Met de nadruk op verbetering van communicatieve vaardigheden, rechts- en wetskennis, omgang met diensten als politie/stadstoezicht/deelgemeente etc. en gedragsbeïnvloeding eigen doelgroepen. 
Tevens zijn extra gastlessen opgenomen zoals uitleg bestaand beleid politie en justitie, Vuurwerkbesluit, APV etc.

Vanwege de nadruk op de aanwezigheid in de wijk (Praktijk in de Wijk), zal de professionele begeleiding vanuit Stichting Citysteward worden uitgebreid.

In Trouw maar ook in de Rotterdamse Stadskrant, pagina 2: http://www.rotterdam.nl/Servicedienst/Stadskrant/Stadskrant_Rotterdam_week51.pdf 

TRAINING CITYSTEWARD IN DELFSHAVEN

Op maandag 8 oktober jl., de eerste dag van de Week van de Veiligheid, zijn we gestart met een bijzondere groep jongemannen uit deelgemeente Delfshaven. Zij zijn speciaal geselecteerd door The Urban Family, de wijkagenten, Reel Events en de deelgemeente. Wij werken voor deze groep samen met de stadsmarinier High Impact Crimes Jur Verbeek.

Citysteward biedt de jongeren de mogelijkheid een aantal landelijk erkende diploma’s te halen waarmee ze de kans op werk vergroten. Zoals bijvoorbeeld het VCA-diploma. Men kan ook het diploma voor BHV en EHBO/Levensreddend handelen behalen. En ze krijgen communicatie-, sollicitatie- en diverse vaardigheidstrainingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een cursus voor Vorkheftruck, Steigerbouw, Verkeersregelaar of KNVB Steward Betaald Voetbal te volgen.

Door het speciale trainingspakket wordt het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de jongeren versterkt, sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden worden aangeleerd en de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Daarnaast zijn de jongeren na hun training weerbaarder geworden (in spannende situaties én ten aanzien van sociale druk).

De training Citysteward in Delfshaven duurt 6 weken en bestaat uit lesdagen en praktijkstages. De training vindt grotendeels plaats in De Open Haard in de deelgemeente en deels op andere locaties in de gemeente Rotterdam (gelet op de trainingsactiviteiten). De praktijkstages worden onder andere georganiseerd bij evenementen in de deelgemeente en omgeving, bij winkelcentra, horecapleinen, openbaar vervoer, de markt en bedrijventerreinen. Tevens worden inkijkstages gecreëerd bij ondernemers/bedrijven. 

TRAINING CITYSTEWARD IN BLOEMHOF (1.0)

Twaalf enthousiaste jongemannen uit deelgemeente Feijenoord zijn maandag 20 augustus jl. begonnen aan de Training Citysteward. Zij zijn allen afkomstig uit/actief in de wijk Bloemhof en zijn speciaal geselecteerd door de jongerenwerkers van het Stedelijk Team Jongerenwerk.

Speciale training Citysteward 
Gedurende 6 weken is de groep door begeleiders en docenten van Stichting Citysteward getraind op het gebied van hospitality & veiligheid. De jongeren kegen allen de mogelijkheid een aantal landelijk erkende diploma’s te halen waarmee zij de kans op werk vergroten.

Met name het VCA-diploma stond hierbij centraal, maar de deelnemers konden bijvoorbeeld ook het diploma voor BHV, EHBO/Levensreddend handelen en KNVB Steward Betaald Voetbal behalen. Daarnaast kregen zij communicatie-, sollicitatie- en diverse vaardigheidstrainingen. 

Tijdens het modulaire trainingsprogramma vonden er ook stagemomenten plaats:

  • Praktijk in de Wijk.
  • Praktijkstages bij voorkomende evenementen binnen de (deel)gemeente en in het openbaar domein, zoals bv. bij CityRacing.
  • Inkijkstages bij ondernemers en bedrijven binnen de (deel)gemeente, zoals bv. bij de RET.
  • Inzet als leerling-steward, zoals bv. bij wedstrijden Feyenoord.

Daarnaast werden met de deelnemers diverse sportactiviteiten ondernomen, waarbij Aikido een belangrijk onderdeel was (sport & weerbaarheid).

Bekijk hier de impressie op YouTube van de Citysteward in Bloemhof:

Complimenten
Gedurende de Training Citysteward was er een optimale samenwerking tussen Stichting Citysteward Rotterdam en Guilherme da Graca en Youssef Swaghi van Stedelijk Team Jongerenwerk, stadsmariniers Tijs Nederveen & Jur Verbeek en Katerina Polychronakis & Xenia Heemskerk van de deelgemeente. Door hun betrokkenheid en doortastendheid verliep het traject zeer soepel en werden diverse deuren geopend. Waarvoor onze dank! 

Door het speciale trainingspakket wordt het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de jongeren versterkt, sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden worden aangeleerd en de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Daarnaast zijn de jongeren na hun training weerbaarder geworden (in spannende situaties én ten aanzien van sociale druk).

De training vond deels plaats in de deelgemeente Feijenoord, onder andere in ’t Kopblok en buurthuis Kamelia, en deels in het Trainingscentrum voor de Sport-/Citysteward in Stadion Feijenoord. De certificaten zijn op vrijdag 5 oktober jl. uitgereikt; ze zijn allemaal geslaagd! Zie voor meer info Nieuws

DE CITYSTEWARD IN DE GEMEENTE BARENDRECHT

Op maandag 2 april 2012 zijn we gestart met de Citysteward in de gemeente Barendrecht. Het programma is onderdeel van het gemeentelijke actieplan ‘Meer Blauw op Straat’ ten aanzien van de aanpak van jeugdoverlast en -werkloosheid.

Het Citysteward-programma biedt een praktijkgericht schakeltraject naar een baan in de sport-/ evenementenwereld en de beveiligingsbranche. Ook uitstroom naar reguliere werkgevers behoort tot de mogelijkheden.

De training Citysteward duurt drie maanden en bestaat uit lesdagen en praktijkstages. De training vindt deels plaats in de gemeente Barendrecht en deels in het Trainingscentrum voor de Citysteward in Stadion Feijenoord. Alle deelnemers worden in totaal maximaal twaalf maanden begeleid.

De praktijkstages worden onder andere georganiseerd bij evenementen in de gemeente Barendrecht en omgeving, bij winkelcentra (waaronder de Middenbaan), horecapleinen, openbaar vervoer, de markt en bedrijventerreinen. Tevens worden inkijkstages gecreëerd bij ondernemers/bedrijven. Een eerste kennismaking met potentiële werkgevers!

In het Nieuws: 
AD 30 maart 2012 
Metro Nieuws 2 april 2012 
BIZ Barendrecht

PILOT PRAKTIJKSCHOLEN

In september 2011 startte de ‘Pilot Praktijkscholen’. Een bijzonder opleidingstraject, waarbij de focus lag op hospitality- en beveiligingsactiviteiten. Veertien jongeren hebben het traject met succes doorlopen.

Stichting Citysteward Rotterdam is trots op Anass, Jamie, Virginia, Juan Emanuel, Birtan, Monish, Naika, Moustafa,  Emre, Arif, Kumaran, Sedef, Hans en Fred. Op maandag 24 oktober jl. kregen zij in het Stadion Feijenoord het certificaat ‘Sport-/CitySteward’ uitgereikt door oud-Feyenoorder Ben Wijnstekers. Wethouder Korrie Louwes was aanwezig en complimenteerde de betrokkenen voor hun inzet en deelname aan dit initiatief.

De deelnemers kregen gedurende zes weken training in de werkzaamheden van een steward in het betaalde voetbal (KNVB-certificering). Zij leerden over hospitality, communicatie, fouilleren, het omgaan met verbindingsmiddelen, BHV, verdovende middelen, maar bijvoorbeeld ook budgetteren en fysieke vaardigheden.

De jongeren die het KNVB-certificaat Steward Betaald Voetbal hebben behaald (wettelijke criteria), worden op dit moment ingezet als sportsteward. Daarnaast werken ze regelmatig als citysteward. Dit wordt door een aantal jongeren gecombineerd met een MBO-opleiding of regulier werk.

HORECAPREVENTIETEAM ROTTERDAM CENTRUM

Tijdens de Horecare-diensten in district Centrum (vrijdag- en zaterdagnacht), maakten onze jeugdstewards permanent deel uit van het HorecaPreventieTeam. Onze deelname bestond uit 2 jeugdstewards en 1 coördinator.

De jeugdstewards werden voornamelijk ingezet om escalaties te voorkomen (tenzij er al strafbare feiten waren gepleegd). Ieder weekend opnieuw bewezen zij hun succes door vele jongeren, die probleemgedrag/overlast/geweld vertonen, aan te spreken en zo de boel te sussen.

Uit onderzoek, verricht door onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, is duidelijk gebleken dat inzet van citystewards een positief effect heeft. Het onderzoek is via info@citysteward.nl opvraagbaar.