Wie zijn we?

Wat in 2007 begon met een basistraining voor stewards als extra ogen, oren en handen in het betaald voetbal ('Sportsteward'), is ontwikkeld tot een breed werkleerconcept. Sinds 2009 is Stichting Citysteward actief met het Citysteward-programma als uitgebreid WerkSkillsTraject voor jongeren.

Stichting Citysteward Rotterdam biedt praktijkgerichte trainingen voor jongeren. De doelstelling van de stichting is de deelnemers via scholing, praktijkstages en intensieve begeleiding te activeren, motiveren, een aantal vaardigheden/competenties bij te brengen en uit de anonimiteit te halen.

Deelname aan het WerkSkillsTraject Citysteward draagt bij aan de zelfredzaamheid en talentontwikkeling van de deelnemers waardoor de kansen op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid worden vergroot, en er tevens een verbetering merkbaar is van de (wijk)veiligheid.

Het team

De medewerkers, docenten en begeleiders, die namens Stichting Citysteward worden ingezet hebben een achtergrond op het gebied van:

  • politie
  • defensie
  • justitie
  • gemeente
  • communicatie
  • onderwijs
  • veiligheidshuis
  • bedrijfsleven
  • jongerenwerk
  • beveiliging (stadion Feijenoord)

Deze mix aan diverse achtergronden zorgt voor een uitgebalanceerd team, dat weet waar de behoefte ligt van de jongeren, maar ook van degenen die zich zorgen maken om deze jongeren.

Uitvoering

Voor de uitvoering van de trainingen en de realisatie van de doelstellingen is door Stichting Citysteward een trainingsorganisatie opgebouwd (vaste locatie in Checkpoint De Arend), alsmede een uitgebreid stedelijk en regionaal netwerk binnen gemeentelijke diensten en instanties. Het door de stichting ontwikkelde WerkSkillsTraject Citysteward wordt binnen dit verband aangeboden en ingeregeld.