Branchecertificaten

Alle jongeren die deelnemen aan de Training Citysteward krijgen de kans de VCA- en BHV-modules te volgen en de landelijk erkende certificaten te behalen. Citysteward werkt hiervoor samen met Bouwradius. Voor deelnemers die al VCA hebben, is er optioneel de mogelijkheid voor bijvoorbeeld het certificaat Vorkheftruck. 

VCA
VCA is belangrijk begrip geworden. Het VCA-certificaat is een veel geëist certificaat door opdrachtgevers; tegenwoordig niet meer alleen in de bouwwereld, maar bv. ook in de haven en logistiek. De VCA-certificering geeft aan dat een bedrijf of werknemer veilig kan werken op risicovolle werkplekken. Dit zorgt dat het aantal arbeidsongevallen beperkt blijft en de gezondheid en welzijn van werknemers beter gewaarborgd zijn.

De VCA-basisopleiding bestaat uit twee lesdagen, twee huiswerk- en oefenlessen, een herhalingsdag en een examen. De lessen worden verdeeld over de weken binnen de trainingsperiode Citysteward gegeven. Een voorleesexamen behoort tot de mogelijkheden.

BHV/levensreddend handelen
BHV betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij bedrijfsincidenten, die de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen bedreigen. De bhv'ers zorgen ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. 

Een bedrijfshulpverlener kan de volgende taken uitvoeren:

  • Eerste hulp bij ongevallen.
  • Bestrijden van brand.
  • Het in noodsituaties evacueren van collega’s. 

De BHV-basisopleiding bestaat uit twee modules, die we in twee dagen geven (module Brandbestrijding & Ontruiming en module Eerste Hulp). Om het interessant en afwisselend te houden, wisselen we korte theorieblokken af met praktijkmomenten.