Het JIT

Jeugd Interventie Team

Sinds juni 2015 is in het gebied Feijenoord het Jeugd Interventie Team (JIT) opgestart door de gemeente, stichting Citysteward, STJ en de politie. Het JIT bestaat uit jongeren die op vrijwillige basis als toezichthouders op straat lopen en afkomstig zijn uit Feijenoord of uit de aangrenzende gebieden Charlois en IJsselmonde. 

Het JIT in de wijk:

  • stelt grenzen aan overlastgevend gedrag. Het JIT verbetert zo de veiligheid en leefbaarheid in de wijk en ook bij evenementen en activiteiten in de wijk.
  • bemiddelt bij overlastmeldingen, verkleint de kloof tussen jong en oud in de wijk en verbetert door het creëren van een dialoog het veiligheidsgevoel bij bewoners en ondernemers.
  • wordt ingezet op winkelstrips, de markt en in wijken met veel woninginbraken, waarbij het JIT zowel toezicht houdt als preventieve adviezen geeft aan bewoners en ondernemers.
  • vergroot de aanspreekbaarheid van bepaalde (overlastgevende) jeugdgroepen vanwege de aansluiting op de leefwereld van deze jongeren.
  • vergroot de participatie van jongeren in de wijk.

Daarnaast speelt het JIT een belangrijke rol als het gaat om signalering, contactlegging en gedragsbeïnvloeding eigen doelgroepen in omliggende wijken. En worden in de omliggende wijken contacten opgebouwd met bewoners, bezoekers en MKB.

Jongeren die de training Citysteward volgen worden gekoppeld aan de inzet van het JIT en werken zo aan het verbeteren van de eigen competenties en dragen mede bij aan een verandering van beeldvorming bij bewoners, MKB en bezoekers van betrokken wijken.