Nieuwsbericht

Een schoner gebied door schoolkids en jongeren Citysteward!

In de achtste week van 2015 hebben jongeren van het Citysteward DDO-team en kinderen van de protestant-christelijke basisschool Prins Willem-Alexander te IJsselmonde, tezamen met de Roteb, een speciale schoonmaakactie rondom de school uitgevoerd.

Verspreid over twee ochtenden gingen groep 7 en 8 met acht Citysteward-jongeren, twee begeleiders en een drietal mannen van de Roteb, de straat op met prikkers, bezems en vuilniszakken om rondom de school en in de wijk schoon te maken. 

Doel
Deze gezamenlijke actie, geïnitieerd door Peter van der Laarse, begeleider DDO-team Citysteward, en Daphne van der Linden, adjunct-directeur van de Prins Willem-Alexanderschool te IJsselmonde, heeft o.a. als doel het bevorderen van de wijkveiligheid evenals woonplezier en het creëren van verantwoordelijkheidsbesef. Het veilig wonen en leven en burgerschap in integratie staan centraal. 

Dag 1
Dinsdagochtend 17 februari jl. beet groep 8 het spits af. Om 09.00 uur ging een delegatie van de Citysteward-jongeren met begeleiding het schoolgebouw in om de 35 leerlingen van groep 8 te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en wat het belang is van het milieu en het schoonmaken, en –houden van de buurt. Peter van der Laarse schudde de leerlingen wakker met vragen over hoelang het duurt totdat een banaan of appel verteerd is. Of hoelang kauwgom en plastic in het straatbeeld zichtbaar blijven als je dit niet opruimt. In het klaslokaal staken de kinderen enthousiast de handen in de lucht om de vragen die Peter stelde te beantwoorden. Echter waren ze zeer verbaasd dat een bananenschil pas na drie jaar helemaal verteerd, kauwgom na vijfentwintig jaar en plastic en blikjes nauwelijks tot nooit.

Vervolgens voegden Citysteward-deelnemers Aothmen en Abdel eraan toe wat het doel van deze ochtend is en wat ze normaliter doen gedurende een DDO-inzet. Merwig Karsters, begeleider SMG van het DDO-team, sloot af met een peptalk, waarna de kinderen een hesje van Citysteward of van de Roteb konden aandoen voordat ze het schoolplein verlieten. 

De kinderen gingen in groepjes van vijf leerlingen, samen met een jongere van Citysteward, de straat op. Er werd verspreid de buurt ingetrokken om het vuil van de straat op te ruimen. Ondanks de geringe temperatuur en de miezerregen waren de meeste kinderen erg enthousiast aan het prikken, rapen en bezemen om de vuilniszakken zo vol mogelijk te krijgen. Ze stonden ervan te kijken wat mensen allemaal weggooien. Sommigen hadden vooraf geen zin, ze vonden het een beetje op taakstraf lijken, maar waren uiteindelijk een andere mening toegedaan. Ze vonden het “heel leuk om met hun klasgenoten het gebied schoon te maken en iets te doen voor de buurt.” 

Dag 2
Donderdagochtend 19 februari jl. was groep 7 aan de beurt. Ook deze dag werd eerst met de voorlichting in de klas gestart. De 40 leerlingen hadden er van tevoren erg veel zin in en hebben enthousiast opgeruimd. Een groepje meiden trok luid zingend de buurt door. Alle kinderen gingen vrolijk aan de slag, met als resultaat veel zakken vol met afval. Ze vonden de buurt rond hun school veel viezer dan ze vooraf dachten en waren verbaasd wat ze allemaal op straat aantroffen; van vieze luiers tot parfumflesjes en een overdaad aan bierblikjes, -flesjes en wijnflessen. Een aantal leerlingen zei ‘‘Wij kunnen zelf ook helpen om de buurt netjes te houden, en het is leuk om met elkaar op te ruimen!’’. Ook veronderstelden enkele leerlingen dat ze na deze dag minder snel zelf iets op de grond zullen gooien. 

Succes
Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde actie van het Citysteward-jongerenteam en de leerlingen van de protestant-christelijke basisschool Prins Willem-Alexander. Dit werd bevestigd door zowel de kinderen, jongeren, juffen, begeleiders en de adjunct-directeur; een geslaagd initiatief en prettige samenwerking!

De juffen vertelden dat de leerlingen de jongens en begeleiders van Citysteward “wel stoer” vonden. Ook hebben ze de inzet van de mannen van de Roteb erg gewaardeerd. ‘‘De kinderen kijken nu anders tegen de mensen van de Roteb aan, hebben respect voor hun werk gekregen, waar sommigen daar eerst op neerkeken.’’   

Roteb
Een van de mannen van de Roteb die zijn steentje heeft bijgedragen aan de schoonmaakactie is Fred Mulder, meewerkend voorman in IJsselmonde en in opleiding voor teamleider. Hij is reeds drie jaar werkzaam bij de Roteb. Zijn team zorgt er iedere ochtend voor dat de winkelcentra in IJsselmonde er schoon en verzorgd uitzien, waarna zij klachten behandelen en op locatie door de wijk schoonmaken. Soms samen met Citysteward of Buurt Bestuurt. Fred kijkt met plezier terug op de schoonmaakactie met de Prins Willem-Alexander basisschool en hoopt dat de kinderen zich meer bewust zijn van hun omgeving en het schoonhouden hiervan. 

Burgerschap
‘‘Efficiënt gebruik maken van de leertijd, maar ook burgerschap is belangrijk. Een actie als deze heeft weinig voorbereiding nodig, kost weinig tijd en de kinderen leren ontzettend veel in één uur!’’ stelt adjunct-directeur Van der Linden. Omdat de actie zo goed is bevallen ziet men er voor de toekomst een jaarlijks terugkomend evenement in en zijn er tevens plannen om aan het einde van dit schooljaar de schoonmaakactie met de groepen 5 en 6 te doen. 

Op naar een volgende schoonmaakactie!
En laat protestant-christelijke basisschool Prins Willem-Alexander een mooie voorbeeldfunctie voor andere scholen en instellingen zijn.

maandag 9 maart 2015