Praktijk in de Wijk

De praktijkmomenten worden onder andere georganiseerd bij evenementen in het gebied, bij winkelcentra, horecapleinen, openbaar vervoer, de markt en bedrijventerreinen. Tevens worden enkele inkijkbezoeken gecreëerd bij ondernemers/organisaties/bedrijven. Hierdoor wordt de blik op werk verbeterd, het netwerk ontwikkeld en de sociale en communicatieve vaardigheden aangescherpt.

Inzet citystewards t.b.v. vergroten veiligheidsgevoel
Bij de aanpak van (jeugd)overlast en criminaliteit speelt het concept van de Training Citysteward een nuttige rol. Gedurende de trainingsperiode wordt de deelnemer als Citysteward namelijk ook ingezet in de winkelgebieden, stadsparken, horecapleinen en rond diverse evenementen. Door gedragsbeïnvloeding van eigen doelgroepen wordt een bijdrage geleverd aan het gevoel van veiligheid van bewoners en bezoekers.

Daarnaast worden deelnemende citystewards ingezet in woongebieden waarvan de politie, in samenspraak met de gebiedscommissie, heeft geconcludeerd dat extra aandacht gewenst is. Dit ter verbetering van de (sociale) veiligheid. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan buurtpreventie. Ook inzet in het kader van het Donkere Dagen Offensief behoort tot de mogelijkheden.

De praktijkinzet is voor de deelnemers een mooie gelegenheid om zich op een andere manier te presenteren in de wijk aan bewoners, winkeliers en bedrijfsleven, alsmede aan bezoekers. Hierdoor worden de persoonlijke vaardigheden verder verbeterd zoals de communicatieve vaardigheden, samenwerken met collega’s, maar ook met de betrokken diensten en organisaties, en het verder verbeteren van eigen houding en gedrag. Door de netwerkontwikkeling kunnen de deelnemers hun mogelijkheden vergroten voor wat betreft potentiële werkgevers.

Door gerichte acties in de wijken op gebied van schoon, heel en veilig wordt een bijdrage geleverd aan de wijkveiligheid, waarbij wordt samengewerkt op de onderdelen Buurt Bestuurt, buurtpreventie en met de partners zoals stadsbeheer en politie Rotterdam Rijnmond (wijkagenten betrokken wijken) en gebiedsvertegenwoordigers.

Naast mondelinge informatieoverdracht is er deelname aan doelgerichte flyeracties op gebied van wijkveiligheid, de APV (vuurwerkregeling) en evenementen. 

NB: Gedurende de praktijkinzet wordt altijd gezorgd voor een adequate begeleiding vanuit de Stichting Citysteward en wordt nauw samengewerkt met politie, jongerenwerk en stadstoezicht.

Evenementen
In het kader van praktijkoefeningen worden de deelnemers tijdens de training ook ingezet bij verschillende evenementen, waaronder wedstrijden van Feyenoord en Rotterdam Basketbal, HC Feijenoord, en evenementen georganiseerd door Rotterdam Sportsupport en overige wijkevenementen zoals weekmarkten, braderieën, sportevenementen, kermis, Koningsdag, enz.