Werk/school

Na de 6-weekse Training Citysteward, waarin volop wordt geïnvesteerd in vaardigheden en certificaten, wordt een vervolgtraject ingezet voor de begeleiding naar Op Weg Naar Werk of Terug Naar School. Een stevige ondersteuning van de deelnemer met de betrokken jongerenwerkers en het creëren van de brug naar potentiele werkgevers is onontbeerlijk gebleken. Citysteward heeft een groeiend netwerk opgebouwd van betrokken werkgevers en zet zich hier continu voor in.

Het intensief begeleiden en ondersteunen van de kwetsbare jongeren in het proces naar duurzame uitstroom en ontwikkeling vraagt vooral veel tijd en aandacht. Optimale afstemming met betrokken werkgevers en ketenpartners is hierin essentieel.

Stichting Citysteward is bezig met een uitbreiding van het vervolgtraject, zodat een bredere begeleiding naar werk en school kan worden geboden. En de duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktprestaties van jongeren worden vergroot.