Nieuwsbericht

JIT Feijenoord

Sinds juni 2015 is in het gebied Feijenoord het Jeugd Interventie Team (JIT) opgestart. Het JIT bestaat uit jongeren die op vrijwillige basis als toezichthouders over straat lopen. De jongeren van het JIT komen zelf ook uit Feijenoord of uit de aangrenzende gebieden Charlois en IJsselmonde. Het project JIT heeft zowel voor de wijk als voor de jongeren van het JIT een positieve uitwerking.

Het JIT in de wijk:

  • stelt grenzen aan overlastgevend gedrag. Het JIT verbetert zo de veiligheid en leefbaarheid in de wijk en ook bij evenementen en activiteiten in de wijk.
  • bemiddelt bij overlastmeldingen, verkleint de kloof tussen jong en oud in de wijk en verbetert door het creëren van een dialoog het veiligheidsgevoel bij bewoners en ondernemers.
  • wordt ingezet op winkelstrips, de markt en in wijken met veel woninginbraken, waarbij het JIT zowel toezicht houdt als preventieve adviezen geeft aan bewoners en ondernemers.
  • vergroot de aanspreekbaarheid van bepaalde (overlastgevende) jeugdgroepen vanwege de aansluiting op de leefwereld van deze jongeren.
  • vergroot de participatie van jongeren in de wijk.

De jongeren in het JIT:

  • doen op deze manier leerzame werkervaring op en worden begeleid en getraind door wijkagenten, jongerenwerkers van het STJ en medewerkers van het project Citysteward.
  • krijgen extra trainingen in bijvoorbeeld weerbaarheid, conflicthantering en sociale vaardigheidsontwikkeling.
donderdag 20 augustus 2015